نوروزخوانیاین آیین از ایام قدیم در چندین روز مانده به عید نوروز باستانی در سطح روستا برپا می شده است و جدیداً این مراسم در کنار دیگر برنامه ها در قالب جشنواره نوروزخوانی برگزار می گردد.

در این آیین نوروزخوانان با مراجعه به منازل اهالی روستا اشعار و ابیاتی را در وصف ائمه اطهار میخوانند و صاحب خانه نیز در مقابل مژده آمدن بهار به نوروخوانان هدایایی اهدا میکنند.

نوروز و نو سال بادا مبارک …… عیدو همه سال بادا مبارک


گزارش سرکار خانم شاهچراغ در برنامه شبهای نقره ای رادیو سمنان از مراسم نوروزخوانی روستای جزن اسفند ۱۳۹۷

خبرهای جشنواره