دکتر دامپزشک – خلج

تصویری از محل کسب یا شغل

 

نام و نام خانوادگی: امیر خلج

 

نوع فعالیت: دکتر دامپزشک

 

آدرس: بسطام

 

کانال اطلاع رسانی یا سایت: www.vetmed.blogfa.com

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۸۵۶۹

 

تلفن محل کسب: ندارد