اولین جشنواره نوروزخوانی جزن

برندگان مسابقه شیرینی و کیک پزی: نفر اول خانم لیلا نصیرخلج نفر دوم – خانم اسلامی پور (با عرض معذرت از ایشان. به دلیل اینکه جزنی نبودند جایزشون تقدیم نشد) نفر سوم – خانم جمیله وکیلی نفر چهارم – خانم جمیله شاکری نفر پنجم – خانم عارفه طوسی نفر ششم – خانم سمیه خلج