تره بار – شاکری

تصویری از محل کسب یا شغل

 

نام و نام خانوادگی: حسین شاکری

 

نوع فعالیت: تره بار

 

آدرس: دامغان

 

کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد

 

تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۶۸۲۰۳

 

تلفن محل کسب: ندارد