بیمه آسیا – تقی پور

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تقی پور

 

نوع فعالیت: صدور انواع بیمه نامه (نمایندگی بیمه آسیا)

 

آدرس: دامغان – خیابان خیام (طالقانی) روبروی کوچه معصوم زاده

 

کانال اطلاع رسانی یا سایت: www.BAsia.ir

 

تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۹۸۴۰-۰۹۳۳۳۰۳۳۳۹۹

 

تلفن محل کسب: ۳۵۲۳۷۰۳۰-۰۲۳

 

تصویری از محل کسب یا شغل