مشاغل و کسبه

آرایشگر – کمالی

تصویری از محل کسب یا شغل   نام و نام خانوادگی: امیر کمالی   نوع فعالیت: خدمات آرایش و پیرایش (آرایشگر)   آدرس: دامغان – خیابان ورزش رویروی درب شهربازی   کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد   تلفن همراه: ۰۹۳۸۲۵۸۱۲۹۷   تلفن محل کسب: ندارد  

ادامه مطلب »

دکتر دامپزشک – خلج

تصویری از محل کسب یا شغل   نام و نام خانوادگی: امیر خلج   نوع فعالیت: دکتر دامپزشک   آدرس: بسطام   کانال اطلاع رسانی یا سایت: www.vetmed.blogfa.com   تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۳۱۸۵۶۹   تلفن محل کسب: ندارد  

ادامه مطلب »

تره بار – شاکری

تصویری از محل کسب یا شغل   نام و نام خانوادگی: حسین شاکری   نوع فعالیت: تره بار   آدرس: دامغان   کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد   تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۶۸۲۰۳   تلفن محل کسب: ندارد  

ادامه مطلب »

نصب سیستم های حفاظتی – نفرخلج

نام و نام خانوادگی: سجاد نفرخلج   نوع فعالیت: نصب سیستم های حفاظتی   آدرس: دامغان   کانال اطلاع رسانی یا سایت: ندارد   تلفن همراه: ۰۹۱۹۵۴۹۹۶۶۰   تلفن محل کسب: ندارد   تصویری از محل کسب یا شغل

ادامه مطلب »

بیمه آسیا – تقی پور

نام و نام خانوادگی: محمدرضا تقی پور   نوع فعالیت: صدور انواع بیمه نامه (نمایندگی بیمه آسیا)   آدرس: دامغان – خیابان خیام (طالقانی) روبروی کوچه معصوم زاده   کانال اطلاع رسانی یا سایت: www.BAsia.ir   تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۱۹۸۴۰-۰۹۳۳۳۰۳۳۳۹۹   تلفن محل کسب: ۳۵۲۳۷۰۳۰-۰۲۳   تصویری از محل کسب یا شغل

ادامه مطلب »